Informatie en advies over de kosten van dakdekkers
Gratis én vrijblijvend

Een dakdekker heeft als taak een beschermende laag tegen sneeuw, water en wind aan te brengen op je platte of schuine dak. Er zijn verschillende dakbedekkingen, die een dakdekker kan leggen, zoals bitumen en dakpannen. Er zijn dakdekkers die zich in een bepaalde dakbedekking of soort dak hebben gespecialiseerd, maar je hebt ook de zogenaamde all round dakdekkers die alles kunnen leggen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, wanneer een dakdekker zijn werkzaamheden niet mag verrichten. Dit artikel zal hierover gaan.

Mag een dakdekker alleen werken?

Vaak is er sprake bij de werkzaamheden van een dakdekker van een alleen-werker. Dit houdt in dat er slechts een dakdekker aanwezig zal zijn om de benodigde werkzaamheden te verrichten. Aangezien hieraan risico’s verbonden zijn, is het raadzaam dit zoveel mogelijk te beperken. Hieraan zijn strenge regels verbonden. Dagwerkzaamheden mag hij niet alleen verrichten. Alleen kortstondige onderhoudswerkzaamheden mogen alleen verricht worden. Daarbij moet de dakdekker in kwestie opgeleid zijn en met name in het werken met individuele valbeveiligingssystemen. De dakdekker moet daarnaast een alarmkaart, EHBO-doos en brandblussers hebben. Tevens moet hij de beschikking hebben over een mobiele telefoon, zodat hij kan bellen bij calamiteit.

Extreem hoge temperaturen

De werkgevers van de dakdekkers moeten ervoor zorgen dat werknemers geen schade oplopen aan hun gezondheid bij werkzaamheden in een te hoge temperatuur op de werkplek. Dit staat vastgesteld in de Arbowet van 2007. Een absolute temperatuurgrens wordt hierbij niet aangegeven, maar rond de veertig graden ontstaan er echt gezondheidsgevaren voor het personeel, zoals hitteberoerte, warmte-uitslag en hittekrampen. Ook zorgt de hitte voor een verminderd concentratievermogen, waardoor er fouten in de werkzaamheden kunnen ontstaan die de veiligheid van de dakdekker in het geding brengt.

De oplossing voor hitte

De gevolgen van extreme hitte kunnen voorkomen worden door langere pauzes of koeltevesten, die circa zes graden verkoelen, voor de dakdekker. Ook komt het voor dat de werkzaamheden plaatsvinden volgens een tropenrooster. Denk hierbij aan werkzaamheden tot de middag. Tevens kan het werk helemaal stilgelegd worden, maar bij veel dakdekkers is dit geen optie. Wanneer er helemaal geen beschutting of wind is, dan worden de werkzaamheden wel uitgesteld. De werkgevers zorgen echter vaak voor voldoende schaduw. Werkgevers weigeren echter duidelijk af te spreken bij welke temperatuurgrens werkzaamheden stop gelegd worden. De cao van de dakdekkers is echter duidelijk: bij 40 graden of meer gaat het hitteverlet in.

Ook lage temperaturen zijn gevaarlijk

Ook bij lage temperaturen kunnen dakdekkers hun werk neerleggen. Door de koude kan de bloedtoevoer naar de ledematen niet goed doorstromen, waardoor werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Werkgevers zorgen wel voor speciale winter werkkleren, maar er bestaat nog steeds een kans op bevriezing van handen en voeten. Tevens zorgen vorst en harde wind voor een extra gevaar, omdat de kans op een val toeneemt. Het vorstverlet gaat in bij temperaturen onder de -6 graden Celsius. Je kunt dit voorkomen door de werkplek af te schermen of door hittekanonnen te plaatsen.

Dakbeveiliging toepassen

Aangezien dakdekkers zich aan vele risico’s blootstellen, wanneer ze het dak op gaan, moeten er doeltreffende maatregelen door de werkgever genomen worden met betrekking tot de dakbeveiliging. Werkgevers zijn het namelijk wettelijk verplicht om de gevaren van hun dakdekkers zoveel mogelijk te beperken. Zelfstandige dakdekkers moeten ook voor zichzelf maatregelen treffen om valgevaar te voorkomen. Ook de eigenaar van het gebouw, zij het een woning of een bedrijfspand, moet medewerking verlenen om de dakveiligheid te vergroten, anders kan een dakdekker weigeren te komen. Tevens kan een proces tegen de eigenaar aangespannen worden, wanneer blijkt dat de dakveiligheid niet voldoende was tijdens de werkzaamheden van de dakdekker.

Valbeveiliging aanwezig

Wanneer er een situatie zich voordoet, waarin de dakbeveiliging ontbreekt of ontoereikend is, moet gebruik gemaakt worden van een persoonlijke valbeveiliging. Je spreekt over een valbeveiliging, wanneer de dakdekker met een veiligheidsgordel en vanglijn verbonden is met een ankerpunt in het dak. Hierbij kun je gebruikmaken van gebiedsbegrenzing, waarbij de lijn te kort is om van het dak te vallen of een valstop, waarbij je tijdens een val gestopt wordt door een demper. Vinden werkzaamheden verder van vier meter van de dakrand af, dan is een valbeveiliging niet nodig. Bij langdurige werkzaamheden of frequente werkzaamheden aan een dak, is een valbeveiliging echter niet afdoende. In dit geval moet er gekozen worden voor een collectieve dakbeveiliging.

Dakdekkers tijdens de Coronacrisis

Ondanks de Coronacrisis gaan dakdekkersbedrijven gewoon door met hun werkzaamheden, maar dan volgens de door het RIVM opgestelde maatregelen. Dakdekkers zullen zo werkzaamheden uitstellen, wanneer iemand in je huishouden verkoudheidsklachten vertoont. De dakdekkers gaan het dak op zonder contact te hebben met jou als klant. Wanneer er contact moet plaatsvinden, is dit zonder handen schudden en op anderhalve meter afstand.


Laatste nieuws

Veelgemaakte fouten dak dekken

Eens in de zoveel tijd zal u uw dak opnieuw moeten laten

Werken dakdekkers nog wel veilig?

In juni 2021 werd Den Haag opgeschrikt door een explosie in een

dakdekkersbedrijf

De voordelen van een groendak

Al heel veel Nederlanders hebben gekozen om een groendak aan te leggen.