Informatie en advies over de kosten van dakdekkers
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Werken in de bouw is niet altijd zonder risico. Dit geldt ook voor het uitgebreide takenpakket van een dakdekker. Deze risico’s kunnen echter wel door het opvolgen van de regels verkleind worden. Steeds meer werknemers, maar bovenal werkgevers zijn zich bewust van het belang van goede werkomstandigheden en een veilige werkplek. Dit brengt immers allerhande voordelen met zich mee. Op welke zaken moet een dakdekker letten om zijn werkzaamheden goed en veilig te kunnen verrichten?

Wat zijn de voordelen van regels?

Al die regels, kun je denken, die beklemmen alleen maar mijn vrijheid, maar goede regels zijn ook nodig om goed werk te kunnen verrichten en je veiligheid te garanderen. Dit brengt namelijk voordelen mee voor jou en je werkgever:

  • Minder ongevallen op het werk
  • Minder ziekteverzuim
  • Minder risico’s voor je gezondheid
  • Hogere productie
  • Lagere faalkosten
  • Kwaliteit van het geleverde werk neemt toe
  • Minder werknemers eindigen onder de Arbeidsongeschiktheidswet
  • Imagoverbetering van de dakdekkersbranche in het algemeen. Dit leidt tot meer klussen en werk.
  • Een aangename werksfeer

De persoonlijke beschermingsmiddelen

Voordat een dakdekker het dak op gaat, moet hij in speciale werkkleding gekleed zijn voor de veiligheid. Hij moet altijd speciale handschoenen aan, brandvertragende kleren en veiligheidsschoenen. Indien nodig kan hij ook gebruikmaken van een veiligheidsbril, bouwhelm, adembescherming, gehoorbescherming, harnas en/of hekwerk. Voor het te leveren werk maar ook voor de veiligheid van de dakdekker is het van belang dat hij een opleiding heeft gevolgd en een keer per drie jaar de cursus Gezond en Veilig werken op het Dak moet herhalen. Deze cursus moet gegeven worden door een door Cao-partijen aangewezen organisatie.

Hoe ziet de ideale werkplek van de dakdekker uit?

Voordat een dakdekker zijn werkzaamheden op je dak uitvoert, is hij al uitgebreid ingelicht door zijn werkgever wat hij kan verwachten tijdens de klus. De directie of de bedrijfsleiding van het dakdekkersbedrijf geeft in de offerte of opdrachtbeschrijving meteen al aan om wat voor een opdracht het gaat, wat de gegevens zijn van de opdrachtgever of aannemer, wat de werklocatie is, wat de uit te voeren werkzaamheden moeten zijn, welke afspraken er reeds gemaakt zijn en welke verantwoordelijkheden de dakdekker heeft. De voorman zorgt vanuit de taakbeschrijving meestal voor de juiste inrichting van de werkplek; anders geeft de werkgever aan wie verantwoordelijk is en toezicht moet houden.

Werkplekinrichting niet in orde?

Wanneer de inrichting van de werkplek niet afdoende is, dan gaat men niet aan het werk. Voor de veilige werkvoorbereiding en inrichting van de werkplek regelt de voorman instructies over het werk, waarbij ook de beheersing van klus specifieke risico’s besproken wordt. Dit doet de voorman aan de hand van inspectieformulieren of door de informatie te gebruiken uit het Arbo boekje.

Het werken op platte daken

Om veilig te kunnen werken op een plat dak is een goede bereikbaarheid van het dak cruciaal. Hieraan moet de nodige aandacht besteed zijn bij de werkvoorbereiding en het afstemmen met de opdrachtgever. Hierbij moet je ook denken aan bepaalde voorzieningen,  die nodig zijn voor het op en af gaan van het dak. Denk bijvoorbeeld aan: binnendoor met permanente trap of met trap en dakluik, verreikers, kooiladders, trappentorens of aanhaakladders.

Wanneer een dakrandbeveiliging?

Een dakrandbeveiliging is eigenlijk hekwerk van een meter hoog met een tussenregel op 47 centimeter hoogte, waarbij de schoprand minimaal vijftien centimeter moet zijn. Een dakrandbeveiliging is in enkele gevallen wettelijk verplicht bij een niveauverschil van 2.5 meter en hoger, rondom daksparingen, bij de opgang van een dak, bij water of gevaarlijke elementen en bij een stortkoker, vluchtweg of ladderlift.

Individuele versus collectieve bescherming

Individuele valbeveiliging mag gebruikt worden, maar de voorkeur gaat naar een collectieve bescherming. Daarom zijn harnasgordels alleen toegestaan gedurende korte werkzaamheden. Wanneer het aanbrengen van steigers of leuningwerk niet mogelijk is, dan kun je ook individuele bescherming gebruiken. Voor het gebruik van harnasgordels moeten de veiligheidsinstructies goed doorgenomen zijn en er moet een speciale training in het gebruik van de harnasgordels hebben plaatsgevonden.


Laatste nieuws

Wanneer mag een dakdekker niet werken?

Een dakdekker heeft als taak een beschermende laag tegen sneeuw, water en

De FPO dakbedekking; alles wat je moet weten

In het nieuwe AFAS Experience Center in Leusden werd het al op

Tips and tricks om jouw dak te beschermen tegen schade door storm

In de winter van 2019-2020 raasden een aantal zware stormen over Nederland